Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

VLASTNÍ CESTOU Zdeněk Burian

13.11. 2019 - 15.2. 2020

13. LISTOPAD 2019 – 15. ÚNOR 2020

Galerie Smečky připravila na závěr letošního roku výstavu malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana (11. 2. 1905 – 1. 7. 1981), jež bude symbolicky ukončena 15. února 2020, tedy v údobí 115. výročí umělcova narození. Buriana uznávají jakožto výjimečnou osobnost celé generace čtenářů různorodého vzdělání a temperamentu. Svými kresbami a malbami poznamenal a ovlivnil knižní ilustraci, a to zejména v příbězích z pradávných dob a v dobrodružném žánru. Právě v této oblasti našel odvahu experimentovat a dovedl do originálních podob některé výtvarné techniky, zejména ale kvašovou malbu. Rovněž Burianovy obrazové paleontologické rekonstrukce, za jejichž vědeckou správnost ručili odborní poradci, vytvořily jak pro laickou, tak rovněž odbornou scénu ikony prehistorických živočichů a krajin. Vizuální ztvárnění pravěku bylo natolik přesvědčivé a emocionální, že obrazové rekonstrukce pronikly do vědeckých publikací a institucí v zahraničí.

Umělcův výtvarný styl se trvale opíral o realistický výtvarný projev, jenž byl podmíněn nezanedbatelnou faktografickou znalostí reálií. Proto mohl Burian ve svých dějově koncipovaných ilustracích doprovázet desítky světových a českých spisovatelů, jimž byl dobrodružný svět a exotické dálavy vlastní. Ve svém důsledku se umělec stal synonymem vizuálního ztvárnění legendárních příběhů například J. Londona, J. Verna, R. Kiplinga, R. L. Stevensona, K. Maye J. Altshelera, A. Ransoma, D. G. Mukerdžího, D. Defoea, W. E. Johnse a dalších, u nás potom například E. Štorcha nebo E. S. Vráze.

Burianova expozice prezentuje originály z unikátní soukromé sbírky, jejíž těžiště spočívá v ilustracích dobrodružných knih, kromě jiných především K. Maye a J. Verna, jež nejlépe dokumentují umělcovu pozici v meziválečné kultuře. Kolekci doprovází několik vzácných ilustrací, obrazových rekonstrukcí pravěkého tvorstva, jež se poprvé objevily v publikacích paleontologa Josefa Augusty. A jakožto kontrapunkt k těmto Burianovým kresbám a malbám je rovněž vystaveno několik prací z tzv. volné malby, která dodnes vzbuzuje diskuse.

Výstava Zdeňka Buriana v Galerii Smečky je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou akademizující malbou a kresbou překlenout pomyslnou proláklinu mezi „vysokým“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou, a stal se tak natrvalo součástí našeho kulturního dědictví.