Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Výstava Grafika roku 2023 a Cena Vladimíra Boudníka

Správa Pražského hradu a Nadace Hollar vás srdečně zvou na
30. ročník celostátní výběrové výstavy
Grafika roku 2023
a
29. ročník Ceny Vladimíra Boudníka
/
Prague Castle Administration and Hollar Foundation cordially invites you to
30th National Competition of Graphic Arts of the Year
29th Vladimír Boudník Award
12/04 – 12/05 2024
Císařská konírna Pražského hradu / Imperial Stables of Prague Castle
Otevřeno denně 10:00 – 18:00 / Open daily  10 a.m. – 6 p.m.
Těšíme se na Vás!

video teaser Grafika roku 2023

Akce probíhá pod Záštitou primátora hlavního města Prahy a ministra kultury České republiky.
Under the auspices of the Mayor of Prague and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Doprovodný program, informace on-line galerie www.grafikaroku.cz
Accompanying program, on-line gallery on www.grafikaroku.cz

Grafika roku 2023 představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů – grafiků. Grafika roku se stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled na posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Zastoupeny jsou všechny klasické techniky – serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky a autorská kniha. Součástí výstavy je prezentace letošního laureáta Ceny Vladimíra Boudníka za mimořádný přínos grafické tvorbě.

/

The Graphic Art of the Year 2023 represents a selection of the best
contemporary graphic artworks by a wide range of artists and students.
The Graphic Art of the Year has become a platform for establishing intergenerational
artistic relationships. The exhibition offers a comprehensive view of the development and
trends in graphic art. All classical techniques are represented here – serigraphy, lithography, gravure prints, intaglio prints, digital prints as well as original author’s techniques and author’s book. The exhibition includes a presentation by this year’s laureates of the Vladimír Boudník Award for extraordinary contribution to graphic art.

Zastoupeni autoři / Featured authors: Jan Švankmajer, František Skála, Míla Fürstová, Petr Sís, Aleš Najbrt, Mikoláš Axmann, Šimon Brejcha, Lenka Falušiová, J.H.Krchovský, Patrik Hábl, Petr Nikl, Jakub Špaňhel, Rostislav Vaněk, Martin Velíšek, Jan Hísek, Renáta Fučíková, Michal Škapa, Jan Kaláb, Kateřina Černá, Martin Raudenský, Čestmír Suška, Lubomír Krupka, Jiří Suchý, František Hodonský, Jan Vičar, Vojtěch Kovářik a mnoho dalších / and many others …

Děkujeme partnerům / Thanks to partners: