Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Grafika roku 2019

V roce 2020 jsme realizovali úspěšnou výstavu Grafika roku 2019 a 25. Cenu Vladimíra Boudníka, která byla slavnostně opět uvedena na půdě Obecního domu v Praze. Reprízu výstavy jsme uskutečnili v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně . Do 26. ročníku bylo přihlášeno rekordních 419 prací, z toho bylo vystaveno 213 děl a 19 autorských knih.

V roce 2020 jsme realizovali úspěšnou výstavu Grafika roku 2019 a 25. Cenu Vladimíra Boudníka,
která byla slavnostně opět uvedena na půdě Obecního domu v Praze. Reprízu výstavy jsme
uskutečnili v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně a to v posunutém červnovém a červencovém
termínu.

Grafika roku 2019 a 25. Cena Vladimíra Boudníka

video teaser Grafika roku 2019

Během roku 2020 se nám podařilo úspěšně realizovat Grafiku roku naposledy v prostorách Obecního
domu. Slavnostní vyhlášení cen a vernisáž výstavy se uskutečnilo v pondělí 27. ledna 2020 v 18.00 hodin
v Obecním domě v Praze. Výstava se konala od 28. ledna až do prodlouženého termínu 29. února 2020.
Ukázku z děl laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka doc. Ondřeje Michálka mohli návštěvníci
navštívit v rámci expozice v Obecním domě na náměstí Republiky. Do 26. ročníku bylo přihlášeno
rekordních 419 prací, z toho bylo vystaveno 213 děl a 19 autorských knih. Výstava nabídla různorodé
grafické práce a krásné autorské knihy renomovaných grafiků, studentů a výtvarníků s přesahem do
různých oborů. 26. ročník výstavy Grafika roku naplnil poslání výstavních prostor Obecního domu
představením toho nejlepšího ze současného grafického umění. Během měsíce jsme v Obecním domě
uvítali na 3000 návštěvníků a v Galerii Ladislava Sutnara dalších 1000.

Udělili jsme Cenu Vladimíra
Boudníka panu Ondřeji Michálkovi, kterou během slavnostního večera předala za pana primátora paní
radní pro kulturu Hana Třeštíková. Připravili jsme mikro dokument o 25. laureátovi ceny
( https://www.youtube.com/watch?v=ds9ns9Zk5ac&t=3s ). Dále jsme předali 10 cen Grafiky roku
podle kategorií a grafických technik a mimořádnou Cenu poroty panu Patriku Háblovi.

O cenách a nominacích rozhodli porotci, v počtu 31 osobností z celé republiky i zahraničí, během lednového jurování na Staroměstské radnici. Kurátoři výstavy byli pan Mgr. Zdeněk Freisleben a paní PhDr. Hana Larvová.

Pro úvod do výstavy jsme ve spolupráci s ateliérem Nových medií pod vedením Jana Petrova
vytvořili videoinstalaci volně pracující s náměty a motivy laureátů Ceny Vladimíra Boudníka, které
transformuje ve stanoveném virtuálním rámci do nové podoby rozvlněné plochy přenášející původní
výtvarný autorský záměr do nového významu a vztahu jak k samotnému místu instalace, tak i k
ostatním použitým námětům a snaží se vytvářet novou formu vizuálního jazyka. Video maping využil
secesních prvků Obecního domu (více na: https://www.youtube.com/watch?v=XX3OdpypO-o ).

Zrealizovali jsme 10 doprovodných programů (workshopy, besedy, setkání s laureáty).
Projektu byla udělena Záštita primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba a Ministerstva kultury ČR.
Obecní dům v Praze, nám. Republiky 5, Praha 1
Doba konání výstavy: 27/01 – 29/02/2020, denně 10:00 – 19:00
Udělovanými oceněními byly:
Cena Vladimíra Boudníka
Hlavní cena v kategorii A – velký formát
Hlavní cena v kategorii B – malý formát
Hlavní cena v kategorii C/A – studentské práce velký formát, Cena Simeony Hoškové
Hlavní cena v kategorii C/B – studentská práce malý formát
Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha
Cena za tisk z výšky
Cena za tisk z hloubky
Cena za litografii
Cena za serigrafii
Cena za počítačovou grafiku
Cena poroty

LAUREÁT 25. CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA
Laureátem 25. Ceny Vladimíra Boudníka se stává pan Ondřej Michálek.
Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby.
Za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a
generačního omezení.
Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2019 ve složení: MgA. Jana Hubatková, Mgr. et. Mgr. Petr Ingerle,
Mgr. Markéta Kroupová, PhDr. Ivan Neumann, doc. akad. mal. Miloslav Polcar – předseda komise CVB
v předchozím roce, doc. Lenka Vilhelmová – laureátka 24. Ceny Vl. Boudníka,
dále nominovala na 25. Cenu Vl. Boudníka:
Šimona Brejchu, Oldřicha Hameru, Pavla Hayeka, Vladimíra Kokoliu, Jiřího Šalamouna a Jana Vičara.
Kurátor 25. Ceny Vl. Boudníka – Mgr. Ivo Binder
LAUREÁTI GRAFIKY ROKU 2019
Zasedání porot Grafiky roku 2019 proběhlo dne 6. 1. 2020 v Sále architektů na
Staroměstské radnici.
Předseda komisí: Mgr. Zdeněk Freisleben
Hlavní cena v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)
prof. Martin Velíšek – Struhadlo, prořezávaný hlubotisk,
velikost listu 1400 x 800 mm
• Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D., PhDr. Hana Larvová,
prof. Jiří Lindovský, Jan Van Woensel.
• Vyjádření poroty:
Porota přihlédla ke kvalitnímu technickému provedení grafického díla. Zaujalo osobité
ztvárnění, vycházející z konkrétní předmětnosti odkazující k principům modernity.
• Autor uvádí: „Snažím se přenést realitu do grafiky. Celkem samozřejmě prostřednictvím
linií, bodů a ploch. Ale pak také – zcela v duchu aktuální předlohy, struhadla – jako reálný
atribut, tedy otvory v ploše tohoto nástroje. Perforace v ploše struhadla a perforace v ploše
papíru spolu souzní. Skrze otvory se realita i její výtvarný přepis setkávají a splývají. A přesto
věc a její otisk nejsou a nemohou být identické. Princip perforace podtrhuje stejnorodost a
současně činí odlišnost naléhavější, protože nám naše zkušenost říká, že „poškozovat“
podložku tisku je přece absurdní… a tedy obrací naši mysl od reality zpět k jejímu záznamu.“
• Nominováni na cenu v této kategorii:
Robin Kaloč – Krajina, akvatinta + tisk z výšky, velikost listu 670 x 960 mm, Iva Krupicová –
Hlava, litografie, velikost listu 1070 x 780 mm, Bronislava Bakule Malá – Prales – vnitřní život,
linoryt, velikost listu 660 x 960 mm, Saki Matsumoto – Anonymous Kitchen, sítotisk, velikost
listu 505 x 775 mm, Petr Nikl – Spytihněv, litografie, velikost listu 990 x 710 mm.
• Přihlášeno 135 prací a vystaveno 90 děl
Hlavní cena v kategorii B – malý formát
Cena Nadačního fondu Galerie Smečky
Jan Hísek – Černý kocour, mezzotinta, velikost listu 477 x 318 mm
• Členové poroty: Šimon Brejcha, PhDr. Vilma Hubáčková
• Vyjádření poroty: Porotu zaujala bohatost autorova vnitřního světa, pro který našel
adekvátní vyjádření ve špičkově zvládnuté technice mezzotinty.
• Autor uvádí: „Předlohou k vytvoření mezzotinty Černý kocour mi byla stejnojmenná temná
povídka Edgara Allana Poea, kdy reflexe na dílo tohoto autora se neprojevila ve volném listu
příliš ilustrativně, ale spíše jako obraz temného stvoření, které skryto před našimi zraky
uchovává pravdu a vyjevuje zločin na světlo. Černý kocour se zde mění v čaroděje se sluneční
svatozáří, chránící zazděnou ženu, která obklopena stavením a zahradou vznáší se pod touto
ochranou k jinému životu.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Falušiová – Ukryto ve skalách, čárový lept a
rytina ruletou, vel. listu 310 x 265 mm, Zdenka Hušková – Zuzana v lázni, linoryt, velikost list
297 x 210 mm, Bronislava Bakule Malá – Věci v koupelně, linoryt, velikost listu 310 x 400
mm.
• Přihlášeno 61 prací, vystaveno 18 děl
Hlavní cena v kategorii C/A – velký formát studentská práce, Cena Simeony Hoškové
(grafické listy větší než 297 x 210 mm)
předává starosta Prahy 1
Galerie Klatovy / Klenová poskytuje vítězi stipendijní pobyt
Veronika Hoppová – Gorazdova 6, hlubotisk z kamene, velikost listu 333 x 421 mm,
SUTNARKA v Plzni, 3. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš
Axmann
• Členové poroty: Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, Markéta
Hlinovská, PhDr. Terezie Zemánková, MgA. Jakub Zich.
• Vyjádření poroty: Práce Veroniky Hoppové není tzv. galerijního typu – naopak těží z
vlastních tradic média intuitivně chápaného jako prostředek zachycení povýtce intimní
zkušenosti. Je pozoruhodná jak po stránce estetické a formální, včetně nároků techniky, tak
té umělecké. Nenabízí jednoduché interpretace, mysl diváka vede cestou imaginativních
obratů a variací, přesto je koncentrovaná a ucelená.
• Autorka uvádí: „V bytě v Gorazdově ulici číslo šest se maminka dívá z pokoje prababičky a
pradědy přes chodbu do kuchyně. Tou chodbou se Veronika řítí na dětském odrážedle. Tak
snad nebude bourat, říká si maminka.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Sabina Kafková – Divý kanec, litografie, velikost listu
500 x 707 mm, SUTNARKA, 3. ročník, Ateliér ilustrace a grafiky, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš
Axman, Markéta Michalčíková – bez názvu, dřevoryt, fréza, dřevořez, VŠUP Praha, Ateliér
ilustrace, vedoucí ateliéru doc. MgA. Juraj Horváth, Tereza Cárová – Ryba, počítačová grafika,
velikost listu 900 x 600 mm, PF UHK, 3. ročník, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová,
ak.mal.
• Přihlášeno 118 prací, vystaveno 74 děl
Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce
(grafické tisky menší než 297 x 210 mm)
Cena IMA s. r. o.
Tereza Šrámková – Zvíře, akvatinta, velikost listu 250 x 180 mm AVU v Praze, 3. ročník,
Ateliér sochařství II, vedoucí ateliéru Tomáš Hlavinka
• Členové poroty: Šimon Brejcha, PhDr. Vilma Hubáčková.
• Vyjádření poroty: Porota ocenila fantazii, odvahu k humorné nadsázce i schopnost jasné
výpovědi výtečně vyjádřené na malém formátu. Adekvátně využitá technika akvatinty
podpořila celkové vyznění.
• Autorka uvádí: „Tvor – po nocích v lesích pobíhá a jazykem objímá. Jaký důvod má? Každý
se sám podívá.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Kristýna Kořínková – Šípek, počítačová grafika,
velikost listu 180 x 261 mm, PF UHK, 3. ročník, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová,
ak.mal., Jindřiška Jonešová – V noci, lavírovaná litografie, velikost listu 310 x 450 mm, AVU, 4.
ročník, Ateliér grafika I., vedoucí ateliéru doc. Dalibor Smutný.
• přihlášeno 57 prací, vystaveno 21 děl
Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha
Cena Nakladatelství Teapot
Lenka Novotná – Kroj, počítačová grafika, velikost 145 x 145 mm, PF UHK, vedoucí ateliéru
doc. Jaroslava Severová, ak.mal.
• Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Gina Renotiére, Ph.D., Julie Kačerovská.
• Vyjádření poroty: Originální koncepce čerpající z ornamentů lidových krojů. Precizní provedení
digitálního tisku. Nápadité převedení tradičního tématu do současné replikace.
• Autorka uvádí: „Tato autorská kniha je vytvořena na motivy výšivek, pravděpodobně Kyjovského
kroje, který patřil mé prababičce. Jednotlivé výšivky byly graficky zpracovány. Celá kniha je svázána
koptskou vazbou a umístěna do krabičky. Uvnitř se nachází, kromě autorské knihy, také fotka
sestřenice v kroji. Celá kniha vznikla jako bakalářská práce.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Marek Janík – První rok, ruční papír, malba papírem
kombinovaná se streetartem, velikost listů 420 x 300 mm, FU OU, 2. ročník, Ateliér obalového a
knižního designu, vedoucí ateliéru doc. Eliška Čabalová, PhDr, Barbora Dušátková – Neznámé cesty,
akvatinta, velikost listu 220 x 190, SUTNARKA, 3. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru
prof. Mikoláš Axmann, Mária Matúšová – … aj tak je to všetko jedlo, počítačová grafika kolorovaná,
velikost listu 186 x 135 mm, FU OU, 3. ročník, Ateliér grafika, vedoucí ateliéru doc. Marek Sibinský
• přihlášeno 47 prací, vystaveno 19 autorských knih
Tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Bronislava Bakule Malá – Prales – vnitřní život, linoryt, velikost listu 660 x 960 mm
• Členové poroty: Mgr. Ivo Binder, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD., PhDr. Terezie
Zemánková
• Vyjádření poroty: Linoryt Bronislavy Malé je výjimečný uchopením techniky redukované na
nezbytné minimum, ještě schopné pojmout a vyjádřit plastickou skutečnost existující v
pozadí obrazu. Haptická kvalita, kterou organický svět disponuje, zde v jisté symbióze
vstupuje do vlastního tisku. Výsledkem je prostý, čistý, hudební strukturaci připomínající
záznam, přesto pozoruhodně vtipný – volající po domýšlení chybějících polotónů a
prostorových „výplní“.
• Autorka uvádí: „Před 10ti lety jsem se vrátila z téměř 1,5 ročního pobytu na Novém
Zélandu. Navzdory času se mě od těch dob drží fascinace dvěma tématy – moře a pralesa. V
obrazu světa se jedná o velice zhuštěné uzly živé hmoty. Ač se navenek projevují coby
organická hmota, pod povrchem mají daný řád a nepřeberné množství dalších podřádů a
malých systémů. Právě hledání skryté harmonie ve světě kolem je zřejmě mojí potřebou.
Nikoliv ve vědeckém slova smyslu, ale v intuitivním a filozofickém. Organická hmota
projevuje eruptivní tendence vymaňování z daného řádu a nakonec se opět do něj vrací,
protože je jím zcela prostoupena. Grafika „Prales – vnitřní život“ je destilátem tohoto
nahlížení světa a převedením do vizuální řeči.“
Tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
Robin Kaloč – Krajina, akvatinta a tisk z výšky, velikost listu 670 x 960 mm
• Členové poroty: Šimon Brejcha, PhDr. Hana Larvová, Markéta Hlinovská
• Vyjádření poroty: Porota ocenila tyto výtvarné aspekty: čistota, hloubka, malířskost,
prostor, zklidnění, skvělé propojení technik a přínos prožitku.
• Autor uvádí: „Vždy jsem rád chodil do krajiny rozjímat a jenom tak být. Vyhlížet daleké
horizonty v tichu a s pokorou často i dlouho po setmění, kdy se už postupně ztrácí kontury
jednotlivých tvarů, a kdy téměř naráz prostorem zavládne posvátné ticho noci. Napadá mě
přirovnání, že je krajina jako lidská tvář. Svou podobu jen pomalu mění, přesto má každým
okamžikem jiný výraz a neustále tiše hovoří. Nekonečno příběhů minulosti
vypráví. Vzpomínky své poodkrývá.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Falušiová – V tichu skal, čárový lept, velikost
listu 950 x 550 mm.
Tisk z plochy – litografie (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Sabina Kafková – Divý kanec, litografie, velikost listu 500 x 707 mm, SUTNARKA, 3. ročník,
Ateliér ilustrace a grafiky, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann
• Členové poroty: MgA. Julie Kačerovská, Jan Van Woensel, MgA Jakub Zich.
• Vyjádření poroty: Sabina Kafková obdržela Cenu díky experimentálnímu a neobyčejně
silnému uměleckému postupu, zachycené atmosféře a na první pohled semiabstraktnímu
obrazu.
• Autorka uvádí: „Tato litografie byla vytvořena jako součást souboru ilustrací ke Starým
pověstem českým od Aloise Jiráska. Námětem této ilustrace tedy nebyla jiná pověst, než-li ta
o Bivojovi a kanci. Kresbu na kámen jsem provedla hustou litografickou tuší pouze za pomoci
svých dlaní a prstů, jejichž opakovaným otlačováním jsem docílila různých odstínů. Jedná se
o rychlé expresivní vyjádření motivu.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Petr Nikl – Spytihněv, litografie, velikost listu 990 x
710 mm, Iva Krupicová – Hlava, litografie, velikost listu 1070 x 780 mm.
Tisk z plochy – serigrafie (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
Petr Kubáč – Chyba, sítotisk, 700 x 1000 mm, FUD UJEP, Ústí nad Labem, 4. ročník, Ateliér
fotografie, vedoucí ateliéru Lukáš Jasanský, grafika vznikla v rámci předmětu Grafické
techniky, prof. Miloš Michálek
• Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, PhDr. Vilma Hubáčková, prof. Jiří Lindovský
• Vyjádření poroty: Porota ocenila kvalitu tisku. Autor nezvyklým způsobem akcentuje
současné mediální téma a formou barevných přetisků vytváří vizuální napětí.
• Autor uvádí: V současné době se stále více setkáváme s manipulací médií, ať už ve formě
televizního vysílání, rádia, internetu či v tiskové podobě. Pro vytvoření grafiky jsem použil
deformaci obrazu, známou jako glitch. Obraz jsem získal z veřejného vysílání soukromé
televize.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Eduard Halberštát – Globální imigrace, serigrafie,
velikost listu 700 x 1000 mm, Zbyněk Janáček – Processing IV. Black, serigrafie, velikost listu
1000 x 1000 mm.
Tisk z plochy – počítačová grafika (speciální ceny za grafické techniky)
Kryštof Brůha – Reonar de Inter Solaris, tisk pomocí robotického ramene technikou
unikátně vyvinutou pro kolekci šesti tisků, velikost listu 1000 x 700 mm.
• Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D., doc. Mg.A. Pavel Mrkus.
• Vyjádření poroty: Napětí mezi elementární formou grafického díla v protikladu se zvolenou
tiskovou technologií robotické ruky zaujala porotu s ohledem na otevírání nových možností oboru.
• Autor uvádí: Tisk robotickým ramenem na papír. Dokumentace výpalu slunečním paprskem do
horniny během performance. Kinetické sochy / Inter Solaris
• Nominováni na cenu v této kategorii: Marek Sibinský – ICON – ONE, počítačová grafika,
velikost listu 1150 x 1720 mm.
Cena poroty – na Grafice roku 2019
Patrik Hábl – Tři Hory, vlastní kombinovaná technika, velikost listu 1230 x 1560 mm
• Cena byla udělena zcela výjimečnému dílu na Grafice roku 2019. Na Ceně se jednomyslně shodli
všichni členové porot.
• Vyjádření poroty: Ceny byla udělena Patriku Háblovi za kreativní a inovativní uchopení tématu
krajiny a osobitý tvůrčí přístup k tradiční grafické technologii.
• Autor uvádí: „Tři hory vznikly přímou inspirací z asijských cest.
Hora pro mne dlouhodobě představuje místo nejenom fyzického setkání s přírodními živly,
ale i touhu po dosažení jejího vrcholu, jehož průběh je často důležitější než cíl samotný. Z
interpretačního hlediska je to zároveň její mnohovrstevnatost a imaginativnost.
Existuje tradiční malířská teorie, jejímž hlavním principem je propojení a prolnutí životní
energie čchi, která obrazem prochází a dodává mu pohyb a život. Pro Asiaty je hora vnímána
jako středobod vesmíru.“
Laureáti jednotlivých cen byli vyhlášeni během slavnostního večera dne 27. ledna 2020 v 18.
hodin v Grégrově sále Obecního domu v Praze, nám. Republiky 5, Praha 1.