Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Grafika roku 2020

V první polovině roku 2021 jsme uspořádali úspěšnou výstavu Grafika roku 2020, která byla uvedena na půdě Císařské konírny Pražského hradu. Reprízu výstavy jsme uskutečnili v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně a to v posunutém červencovém a srpnovém termínu. Nově jsme uvedli celou výstavu on-line, přičemž jsme digitalizovali všech 449 odevzdaných děl do projektu.

V první polovině roku jsme uspořádali úspěšnou výstavu Grafika roku 2020, která byla uvedena na půdě Císařské konírny Pražského hradu. Reprízu výstavy jsme uskutečnili v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně a to v posunutém červencovém a srpnovém termínu. Nově jsme uvedli celou výstavu on-line, přičemž jsme digitalizovali všech 449 odevzdaných děl do projektu.

video teaser Grafika roku 2020

Slavnostní vyhlášení cen Grafika roku se uskutečnilo v posunutém termínu v pondělí 18. května 2021 a to individuálně během celého dne v Císařské konírně Pražského hradu v Praze. Výstava se konala od 21. dubna do 23. května 2021. Původní březnový termín konání výstavy jsme přesunuli z důvodu lockdownu na příznivější dobu. Vzhledem k umístění celé výstavní akce byl proces změn zdlouhavý a náročný na vyjednávání. Přesunout akci se podařilo, prodloužit výstavu již nebylo možné z důvodu letního – prázdninového režimu Pražského hradu.

O Ceně Vladimíra Boudníka jsme poprvé v historii rozhodovali online. Laureát Jan Vičar připravoval toho času výstavu v Paříži a tvořil v ateliéru v Remeši. Díky vedoucí ateliéru dokumentaristiky a editoringu na škole La Fémis v Paříži, paní Catherine Zins se nám podařilo připravit videomateriál s letošním laureátem. Ukázku z děl laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara mohli návštěvníci navštívit v rámci expozice v Císařské konírně. Laureáta jsme při přípravě výstavy, mikro dokumentu a rozhovoru zastihli ve Francii, kde dlouhodobě pobývá. Zajištění natáčení, rozhovoru i děl pro výstavu bylo náročnější a komplikovanějším vzhledem k evropskému lockdownu, uzávěrám Paříže i omezením na hranicích. Nicméně se vzhledem k úsilí organizátorů akce podařilo vše zajistit řádně a včas. Do ročníku 2020 bylo přihlášeno rekordních 449 prací, z toho bylo vystaveno 205 děl a 21 autorských knih. V tomto ročníku výrazně vzrostl počet kvalitních hlubotiskových prací a litografií. Pro všechna díla Grafiky roku jsme zároveň připravili virtuální prostor, kde bylo možné zhlédnout veškeré práce odevzdané do projektu. Pro tento účel jsme všech 449 děl pečlivě zdigitalizovali a připravili jejich prezentaci v online galerii na stránkách Grafikaroku.cz. Opět se sešly práce, které jsou mimo rámec našeho hodnocení a vnímáme je jako radostné osvěžení a originální pojetí tradičních technik, jednalo se o litografie nejmenších dětí (předškolní a školní věk). Vysoká účast studentských prací je zásluhou intenzivní spolupráce s vedoucími pedagogy jednotlivých ateliérů i velké snahy studentů se projektu zúčastnit, a to vzhledem k situaci na školách, kdy studenti měli velice omezený přístup k realizaci tisků grafik. Loňský rok tak mohl přispět k silnému ročníku samostatných studentů, kteří u tisku zůstanou i po opuštění svých alma mater. Někteří zkusili založit i vlastní litografické dílny, napříč republikou tak vznikly hned 4 nové, o kterých máme zprávu (Filip Trnka v Žitné ulici v Praze, soukromou dílnu pak založili Simona Matějková, Martin Kostelník nebo Jan Mazáč – jaderný matematik).

Během jurování na Staroměstské radnici jsme rozdělili celkem 15 cen. Nárůst počtu ocenění je založen na jednomyslném rozhodnutí porotců (21 členů), kteří posuzovali studentská díla a díla dospělých autorů odděleně v pracovních skupinách a to z epidemiologických důvodů. Tentokrát tak došlo ke zdvojení ocenění u jednotlivých grafických technik – ceny pro dospělé autory – ceny pro studenty. Dále jsme se rozhodli udělit čestnou cenu panu Ivu Křenovi, který nás v loňském roce opustil. V grafické tvorbě se specializoval na techniku linorytu, kterou kombinoval s monotypovým podkladem. Jeho díla vznikla postupným rytím do jediné tiskové matrice. Tiskl ručně hladítkem a postupně dospěl až k soutiskům 35 barev. Poslední grafická práce Ivo Křena – Svatá noc, linoryt, 2020 byla zastoupena ve výstavě.
Ceny jsme udělovali individuálně bez slavnostního večera a oficiální vernisáže, tyto hromadné akce nám na začátku května z epidemiologických důvodů nebyly umožněny. Naštěstí Prezidentská kancelář respektovala rozhodnutí soudu a zpřístupnila Hrad veřejnosti, proto jsme mohli od 3. května oficiálně otevřít výstavu pro veřejnost, dokonce jsme byli jednou z prvních zpřístupněných akcí v republice. Do té doby probíhala výstava online a pro individuální zájemce jsem realizovala návštěvy individuálně. 27. ročník výstavy Grafika roku naplnil výstavní prostory Císařské konírny představením toho nejlepšího ze současného grafického umění. V prostoru náročném pro instalaci jsme realizovali jedinečnou vzdušnou instalaci z dřevěných trámků ve spolupráci s Ing. Arch. Janem Březinou. Návštěvnost byla v tomto období nižší než v předchozích letech. Kurátoři výstavy byli pan Mgr. Zdeněk Freisleben a paní PhDr. Hana Larvová.

Výstavu jsme dále reprízovali v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni a to v posunutém letním termínu. Posun výstavy byl dán opět lockdownem, kdy byla galerie nucena několik výstav zrušit. Od 14. července do 14. srpna 2021 navštívilo výstavu v Plzni přes 1.500 návštěvníků, čímž se stala akcí s nejvyšší návštěvností v historii galerie.

Financování projektu bylo opět realizováno dvou úrovňově – ze soukromých a veřejných zdrojů. Podíl veřejného financování akce je většinový a nezbytný pro udržení tohoto mimořádně významného kulturního projektu.


Císařská konírna, II. nádvoří Pražského hradu, Praha 1

Doba konání výstavy: 21/04 – 23/05/2021, denně 10:00-18:00


LAUREÁT  26. CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Laureátem 26. Ceny Vladimíra Boudníka se stal pan Jan Vičar.

 

Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby.

Za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

Jan Vičar, *1967 ve Svitavách, studoval na AVU v Praze, Ateliér krajinomalby (doc. Hodonský), Ateliér grafiky (doc. Lindovský), řadu let se věnoval pedagogické činnosti, naposledy jako vedoucí Ateliéru grafiky, PF MU v Brně. Žije a pracuje převážně v zahraničí, aktuálně připravuje výstavu v Paříži.

Cena Vladimíra Boudníka, udělovaná od roku 1995 osobnostem české grafiky, vyvolává díky svému názvu už předem představu o povaze díla jejího laureáta. Je to především experiment, který byl i bytostným základem a hybatelem celé grafické tvorby Boudníka, tohoto výjimečného umělce a zakladatele jedné z kapitol české moderní grafiky v druhé půli dvacátého století.

Jan Vičar tuto představu svým nekonvenčním uchopením a rozvíjením potenciálu grafického média jednoznačně naplňuje. Při konfrontaci s jeho grafikami, případně s reliéfními matricemi, které lze stejně jako u Boudníka považovat za autonomní umělecký artefakt, je zřejmé, že zažitá, víceméně tradiční pravidla grafiky jako by pro autora neexistovala. Využívá všechny dostupné možnosti. Experimentuje s materiálem svých matric, stejně tak s grafickými rastry, které vznikají v krajních mezích možností od motorové pily až po soustředěné systematické a pracné vyrývání vybrané matérie. Při vlastním tisku pak často autor záměrně popírá a zaměňuje pravidla jednotlivých technik tisku z hloubky a z výšky, která se promítají do výsledné podoby.

V tomto neustále se proměňujícím tvůrčím experimentu zaujme na první pohled také další neobvyklá kvalita grafik. Velkoformátové dřevořezy a linoryty, případě další inovativní grafické  techniky osloví nejen neobvyklým rozměrem, ale zároveň, kromě specifického grafického rukopisu, svými „malířskými kvalitami“ grafického díla. Ty je posouvají na samu hranici mezi grafikou a malbou. Kombinace rytých rastrů a malířského vrstvení barevných ploch, je tak jen dalším dokladem neortodoxního přístupu ke grafice, který Vičar získal již během svého kombinovaného studia v ateliéru malby u Františka Hodonského a grafiky u Jiřího Lindovského. Autorovy zásahy do matrice v průběhu tisku, využití barev ve finálním otisku a využívání různých podkladů pro fixaci spolu s omezeným nákladem popírá tradiční multiplicitu grafického díla a dodává mu povahu spíše unikátního uměleckého díla.

Vizuální vrstevnatost grafického projevu tak ve výsledku podtrhují příběhy, které nám ve svých konceptuálních pracích Jan Vičar předkládá, a to ať v rovině osobního sdělení nebo prostřednictvím literární či výtvarně symbolistní ikonografie. Často čerpá náměty ze svých mnoha cest nebo z odkazů na lidovou tvorbu, především na lidové písně. Ať je inspirací cokoliv z jeho repertoárů, ve Vičarově grafice jde vždy o obsahově i formálně provázaný celek, který zaujme neotřelou kreativní invencí a experimentální formou.

PhDr. Hana Larvová

————————————

Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2020 ve složení: loňský laureát Ondřej Michálek, Lenka Vilhelmová, MgA. Jana Hubatková, Mgr. et. Mgr. Petr Ingerle, Mgr. Markéta Kroupová, PhDr. Ivan a PhDr. Hana Larvová

dále nominovala na 26. Cenu Vl. Boudníka: Šimona Brejchu, Oldřicha Hameru, Danu Chatrnou, Miloslava Polcara, Miloše Šejna a Martina Velíška.

 

LAUREÁTI GRAFIKY ROKU 2020

Zasedání porot Grafiky roku 2020 proběhlo začátkem roku 2021 v Sále architektů na Staroměstské radnici. Předseda komisí: Mgr. Zdeněk Freisleben

Hlavní cena v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

Jiří Černický – Vadžraplán, dřevořez, velikost listu 810 x 1100 mm

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, doc. MgA. Juraj Horváth, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Falušiová – Prostor, čárový lept, velikost listu 605 x 880 mm, Eva Vápenková – Cittá invisibili, lept, velikost listu 500 x 890 mm.
 • Přihlášeno 154 prací, vystaveno 85 děl

Hlavní cena v kategorii B – malý formát

Zuzana Mašková – Sazenice, linoryt, velikost list 250 x 500 mm

 • Členové poroty: MgA. Vojtěch Kovářik, PhDr. Terezie Zemánková, Miroslav Pošvic
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Markéta Bábková – Na stole, linoryt, velikost listu 700 x 1000 mm, Marek Borsányi – Japonská krajina, šablonový tisk, velikost listu 210 x 148 mm, Jan Hísek – Vlna, mezzotinta, velikost listu 160 x 200 mm, Tomáš Hřívnáč – Sakura, suchá jehla, velikost grafického listu.               
 • Přihlášeno 76 prací, vystaveno 37 děl

Hlavní cena v kategorii C/A – velký formát studentská práce, Cena Simeony Hoškové (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

předává starosta Prahy 1 / Galerie Klatovy – Klenová poskytuje vítězi stipendijní pobyt

Veronika Hoppová – Na chalupě, hlubotisk, velikost listu 477 x 350 mm, SUTNARKA v Plzni, 4. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann

 • Členové poroty: MgA. Pavel Pecina, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., MgA. Jakub Zich.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Sabina Kafková – Myšlenky, litografie, velikost listu 880 x 1150 mm, SUTNARKA, 4. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann, Žofie Kumštová – Jako můra k plameni, sítotisk, velikost listu 700 x 500mm, AVU Praha, Ateliér Malba, vedoucí ateliéru MgA. Marek Meduna Ph.D., Lukáš Kříž – The Industrial Revolution and Its Consequences Have Been a Disaster for the Human Race, linoryt, velikost listu 760 x 1065 mm, FU OU, Tomáš Leba -Tma, litografie, velikost listu 344 x 488 mm, SUTNARKA, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann, Gabriela Kašparová – Karanténa, počítačová grafika, velikost listu 700 x 1000 mm, PF UHK, Ateliérová grafika, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová, ak.mal.
 • Přihlášeno 119 prací, vystaveno 66 dě

Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce

(grafické tisky menší než 297 x 210 mm)

Johana Jaklová – Black Lives Matter, akvatinta, velikost listu 120 x 290 mm, Mensa gymnázium

 • Členové poroty: MgA. Vojtěch Kovářik, PhDr. Terezie Zemánková, Miroslav Pošvic
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Nikola Krupová – Švestka, linoryt, velikost listu 420 x 300 mm, FU OU, Ateliér knižní design, vedoucí ateliéru doc. Eliška Čabalová, Pavel Kytner – Chalupa, čárový lept, velikost listu 245 x 185 mm, AVU Praha, Ateliér Grafika I, vedoucí ateliéru doc. Dalibor Smutný, Veronika Peldová – Labyrint, počítačová grafika, PF UHK, Ateliérová grafika, doc. Jaroslava Severová, ak.mal., Andrea Štosková – Téma fugy B Dur, suchá jehla, velikost listu 175 x 125 mm, SUTNARKA, Ateliér ilustrace grafika, vedoucí ateliéru prof. akad. mal. Mikoláš Axmann.
 • přihlášeno 56 prací, vystaveno 24 děl

Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha

Pavel Hora – Všemi směry, linoryt, linořez, knihtisk, SUTNARKA, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. akad. mal. Mikoláš Axmann

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Gina Renotiére, Ph.D., Julie Kačerovská.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Alžběta Dvořáková – Slovníczek, počítačová grafika, PF UHK, Ateliérová tvorba grafika, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová, ak.mal., Karolína Dvořáková, Art‘s Not Dead, počítačová grafika, FU OU, Katedra grafiky a kresby, vedoucí katedry prof. Zbyněk Janáček, Miloš Šejn – NMHTÍ, počítačová grafika (digitální sendvič typografických a obrazových dat), Josef Albrecht – U Skeptika, počítačová grafika, FU OU, Ateliér knižního designu, vedoucí ateliéru doc. Čabalová Eliška.
 • přihlášeno 46 autorských knih, vystaveno 20 děl.

Cena za tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)

Kategorie dospělý autor

Vojtěch Hrubant, Vojtěch Trocha – Porta Philippica, lept do oceli, tisk z výšky, velikost listu 3200 x 2050 mm

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, doc. MgA. Juraj Horváth, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Jiří Černický – Vadžraplán, dřevořez, velikost listu 810 x 1100 mm, Miloš Sláma – Plechová bouda u jezera, linoryt, soutisk 16 barev, velikost listu 1000 x 700 mm.

Kategorie student

Markéta Knorová – Sprchni už!, linoryt, velikost listu 3395 x 757 mm, SUTNARKA, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. ak.Mal. Mikoláš Axmann

 • Členové poroty: MgA. Pavel Pecina, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., MgA. Jakub Zich.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Jindřiška Jonešová – Holubí peří IV, linoryt, velikost listu 820 x 500 mm, AVU Praha, Ateliér Grafika I., vedoucí ateliéru doc. Dalibor Smutný, Lukáš Kříž – The Industrial Revolution and Its Consequences Have Been a Disaster for the Human Race, linoryt, velikost listu 760 x 1065 mm.

Cena za tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)

Kategorie dospělý autor

Lenka Falušiová – Prostor, čárový lept, velikost listu 605 x 880 mm

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, doc. MgA. Juraj Horváth, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Jiří Hanuš – Cosmo IV, mezzotinta, velikost listu 500 x 694 mm, Eva Vápenková – Cittá invisibili, lept, velikost listu 500 x 890 mm.

Kategorie student

Pavel Kytner – Kapradiny, akvatinta, velikost listu 550 x 460 mm, AVU Praha, Ateliér Grafika I, vedoucí ateliéru doc. Dalibor Smutný

 • Členové poroty: MgA. Pavel Pecina, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., MgA. Jakub Zich.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Veronika Hoppová – Na chalupě, hlubotisk, velikost listu 477 x 350 mm, SUTNARKA, Ateliér ilustrace a grafiky, vedoucí ateliéru prof. ak. mal. Mikoláš Axmann, Andrea Gabajová – Osobný deník 2020, suchá jehla, lept, mezzotinta, velikost listu 1000 x 350 mm, FU OU, Ateliér grafiky, vedoucí ateliéru prof. Zbyněk Janáček, Kristýna Bujárková – Plavec, komb. technika, velikost listu 452 x 310 mm, SUTNARKA, Ateliér malby, vedoucí ateliéru doc. Aleš Ogoun.

Cena za litografii (speciální ceny za grafické techniky)

Kategorie dospělý autor

Roman Franta – Zahanbený, litografie, velikost listu 1000 x 700 mm

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, doc. MgA. Juraj Horváth, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Franta Skála – bn, litografie, Petr Nikl – bn, litografie, Mikoláš Axmann – Degustace, litografie, velikost materiálu 1750 x 1530 mm.

Kategorie student

Tomáš Leba -Tma, litografie, velikost listu 344 x 488 mm, SUTNARKA, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann

 • Členové poroty: MgA. Pavel Pecina, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., MgA. Jakub Zich.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Sabina Kafková – Myšlenky, litografie, velikost listu 880 x 1150 mm, SUTNARKA, 4. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann, Adéla Žižková – Holubi, litografie, velikost listu 1000 x 700 mm, SŠUD Brno.

 

Cena za serigrafii (speciální ceny za grafické techniky)

Kategorie dospělý autor

František Filipi – Vincent, serigrafie, velikost listu 500 x 707 mm

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, doc. MgA. Juraj Horváth, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Zbyněk Janáček – Manifesto – Manifest II., serigrafie, velikost listu 1300 x 1000 mm, Andrea Uváčiková – Príroda je súbor javov, založených na neviditelnom algoritme, serigrafi, velikost listu 700 x 495 mm.

 

Kategorie student

Žofie Kumštová – Jako můra k plameni, sítotisk, velikost listu 700 x 500mm, AVU Praha, Ateliér Malba, vedoucí ateliéru MgA. Marek Meduna Ph.D.

 • Členové poroty: MgA. Pavel Pecina, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., MgA. Jakub Zich.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Karolína Dvořáková – Death, sítotisk, FU OU, Katedra grafiky a kresby, vedoucí katedry prof. Zbyněk Janáček.

Cena za počítačovou grafiku (speciální ceny za grafické techniky)

Kategorie dospělý autor

Eva Jakubcová – bn, počítačová grafika, velikost listu 600 x 800 mm

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, doc. MgA. Juraj Horváth, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Eliška Čabalová – Sediment 25.12.20, počítačová grafika, velikost listu 700 x 1000 mm.

Kategorie student

Maria Aksinina – Světlo a zvuk, počítačová grafika, velikost listu 720 x 1030 mm, FU OU, Ateliér grafika, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.

 • Členové poroty: MgA. Pavel Pecina, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., MgA. Jakub Zich.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Šimon Dub – Oáza, počítačová grafika, velikost listu 707 x 1000 mm, UMPRUM, Kristýna Housková – Madona kladská, počítačová grafika, PF UHK, Ateliérová grafika, doc. Jaroslava Severová, ak.mal., Tomáš Portl – Negativní záře, počítačová grafika, PF UHK, Ateliérová grafika, doc. Jaroslava Severová, ak.mal., Nina Sibinská – Systematic Chaos – Toxic, počítačová grafika, UV tisk, velikost listu 1070 x 780 m, AVU Praha, Ateliér Grafika I, vedoucí ateliéru doc. Dalibor Smutný.

Čestná cena poroty na Grafice roku 2020

Ivo Křen – Svatá noc, barevný linoryt, velikost listu 640 x 850 mm udělena im memoriam

 • Čestnou cenou ohodnotila porota grafický list Ivo Křena Svatá noc. Autor, (který v loňském roce náhle zemřel) ji oslovil svým výmluvným poetickým akcentem a technickou kvalitou tisku.

Ivo Křen si zvolil barevný linoryt jako svůj trvalý osobitý rukopis. V kombinaci s monotypovým podkladem jim dodával vždy výraz jedinečnosti. Své linoryty vytvářel pečlivým a soustředěným odrýváním jednotlivých vrstev z jediné matrice. Symbolika barvy byla přitom pro autora v procesu tvorby primární. Postupnými soutisky docílil jemnou barevnost pastelové škály, někdy až v 35 soutiscích barev, která dodávala linorytům magické kontemplativní vyznění.  Intimní tvorbě Křena odpovídala vždy i volba námětů. Linoryt Svatá noc je typickým příkladem.

 • Autor k poslední práci uvedl: „V minulých týdnech jsem si udělal grafickou radost se vzpomínkou na jeden z nejklidnějších okamžiků závěru minulého roku. Zažil jsem ho při návštěvě u sklářského výtvarníka Honzy Exnara v Havlíčkově Brodě. Ticho a šero přicházející noci, jen se zářící linkou světelného řetězu na stromech. Ani jsem najednou neměl potřebu nic z této scenérie stylizovat a upravovat. S prací na linu jsem tu chvíli prožíval znovu a znovu.

Několik přátel mi potvrdilo, že, navzdory podivně běsnící době, mají větší klid a soustředění na práci. Něco na tom bude. Když je možné, chodím pomaleji téměř vyprázdněnými místy v městě, pozoruji proměny. Procházím zahradu. Zavírám dveře tiskařské dílny a vstupuji si do jiných zážitkových světů …“

 

Akce proběhla pod Záštitou primátora Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

Výstava byla také realizovaná on-line / www.grafikaroku.cz